pangkata-pusan


páng·ka·ta·pu·sán

pnr |[ pang+ka+ tapos+an ]
1:
nása huling yugto o bahagi ng isang gawain o akda : PANGWAKÁS2, PINÁL1, ULTIMATE4
2:
ukol sa o may kaugnayan sa hulíng araw ng buwan : PANGWAKÁS2, ULTIMATE4