pangungusap


pa·ngu·ngú·sap

png |[ pang+u+usap ]
1:
Gra salita o pangkat ng mga salita na nagpapahayag, nagtatanong, nag-uutos, o nagbubulalas ukol sa isang bagay, binubuo ng simuno at pana-guri, at palagiang isinusulat sa malaking titik ang unang salita, at nagtatapos sa pamamagitan ng isang bantas : DINALÁN, ÁYAT, ORASYON5, SAÓ3, SENTENCE1

pa·ngu·ngú·sap na pa·dam·dám

png |Gra |[ pang+u+usap na pang+ damdam ]
:
uri ng pangungusap o pahayag na madamdamin, gaya ng pagkabigla, pagkatakot, pagkagalit, at iba pa : ÉKSKLAMASYÓN2, EXCLAMATORY SEN-TENCE, INTERJECTION

pa·ngu·ngú·sap na pa·ta·nóng

png |Gra |[ pang+u+usap na pang+tanong ]
:
uri ng pangungusap na nagtatanong o nag-uusisa : INTERROGATIVE SEN-TENCE, PANANONG1

pa·ngu·ngú·sap na pa·tu·ról

png |Gra |[ pang+u+usap na pang+turol ]
:
pa-ngungusap na nása anyo ng isang payak na pahayag ; pangungusap na nagpapakilála o nagpapahiwatig : DEKLARATIBO2, DECLARATIVE SENTENCE, PATURÓL1

pa·ngu·ngú·sap na pa·u·tós

png |Gra |[ pang+u+usap na pang+utos ]
:
hing-gil sa anyo ng pangungusap na nag-uutos : IMPERATIVE SENTENCE, PAUTOS2