pahayag


pa·ha·yág, pa·há·yag

png |[ Bik Hil pa+hayág ]
4:
pormal na pagpapabatid ng simula ng isang kalagayan o estado, hal pagpapahayag ng digma, pagpapahayag ng kalayaan : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
5:
paglilista ng mga ari-arian, kíta, produkto, at katulad na dapat patawan ng buwis : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
6:
Bat nakasulat na pagpapabatid sa mga layunin at mga tadhana ng isang kasunduan : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
7:
Bat isang listahan ng mga demanda ng nagpasakdal : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG
8:
Bat isang pagpapatibay na ginagawâ sa halip na manumpa : ASERSIYÓN, DECLARATION, DEKLARASYÓN, PANGUNGUSAP2, PASIYÁG

pá·ha·ya·gán

png |[ pa+hayag+an ]