pantaw


pan·táw

png |[ Tsi ]

pán·taw

png |Ark
1:
[Bik Hil Seb War] batalan1
2:
[Iva] pinto.

pan·ta·wíd

png |[ pang+tawid ]
1:
Ntk bangka, balsa, o katulad na ginaga-mit upang dalhin ang mga tao o kargamento mula sa isa túngo sa kabilâng pampang ng ilog o kanal
2:
kaunting pagkain o salapi para itustos sa malaking pangangailangan var panawíd