papak


pa·pák

png |[ Tsi ]
:
pagkain ng ulam nang walang kasabay na tinapay o kanin : ÁNYAN, ÁSAY1, INANÁN, LÁNLAN, LÁS-AY, NGALÚNUS — pnd mag·pa·pák, ma·ma·pák, pa·pa·kín, pu·ma·pák.

pa·pa·ká·sil

png |[ Pan ]

pa·pá·kol

png |Zoo |[ Ilk Tag ]
:
malaki-laking isdang-alat (family Balistidae ), sapad ang katawan, may mahabàng nguso, at mga matá na nása gawing tuktok ng ulo : AMPAPÁGOT, PÁKOL, PÚGGOT, SUBAGYÓ, TRIGGERFISH