galing


ga·líng

png
1:
Med [Kap Tag] pagbuti o paglakas na muli ng isang maysakít : ÁYO2, IMÚLI, KIYAPÁKAPÍYA, MALULÍAN, MAPÍYA2, PAPAKÁSIL, PÁYPAPÍYA, RÁHAY, TAGÚNGAR, ÚPAY
2:
ka·ga·lí·ngan húsay1 o kahusayan sa anumang gawaing hindi karaniwan — pnr ma·ga·líng
3:
[Ilk Kap Pan Tag] antíng-antíng
4:
anumang nagdudulot ng kabutíhan o pakinabang
5:
[Pan] gawì
6:
Agr [Bik Hil Mrw Seb] gíling o paggiling
7:
[Kap] pagiging maagap o maliksi.

gá·ling

png |[ War ]
:
paggawâ ng sinulid.

gá·ling

pnd |mang·gá·ling
:
mulâ o magmulâ : GÍKAN, HALÌ, HALÍN, IBÁT, NAGGÁPO, NANLÁPO, TÍKANG

gá·ling

pnr |[ ST ]

gá·ling

pnb
:
sinusundan ng sa o kay, mula sa o mula kay ; o kayâ’y batay sa o batay kay.

ga·líng-al·dó

png |[ Kap ]