parap


pa·rá·pak

png |[ Mrw ]

pá·ra-pá·ra

pnr
:
ang lahat at walang itinatangi : LAHÁT-LAHÁT, PARÉ-PARÉHO, PÁRES-PÁRES2

pa·ra·per·nál

pnr |Bat |[ Esp parafernal ]
:
nása ilalim ng kontrol ng ginang : PARAPHERNAL

pa·ra·per·nál·ya

png |[ Ing parapher-nalia ]
1:
mga kagamitang pansarili
2:
mga kasangkapan, tulad ng mga bagay na ginagamit sa kampo.

parapet (pá·ra·pít, pa·ra·pét)

png |Ark |[ Ing ]
:
mababàng dingding sa paligid ng bubong, balkonahe, o katulad na estruktura.

paraphernal (pa·ra·fér·nal)

pnr |[ Ing ]

paraphrase (pá·ra·fréys)

png |[ Ing ]
:
muling pagsasabi o pagsusulat ng isang pahayag o akda sa pamamagi-tan ng paggamit ng ibang salita.

pa·ra·pí·na

png |[ Esp parafina ]

paraplegia (pá·ra·plí·dya)

png |Med |[ Ing ]

paraplegic (pa·ra·plí·dyik)

pnr |Med |[ Ing ]
:
hinggil sa sinumang may para-plehiya.

pa·ra·plé·hi·yá

png |Med |[ Esp para-plejia ]
:
paralisis sa ibabâng bahagi ng katawan mulang baywang paba-bâ : PARAPLEGIA

pá·ra·pó

png |Gra |[ Esp parafo ]

parapsychology (pá·ra·say·kó·lo·dyí)

png |Sik |[ Ing ]
:
pag-aaral sa mental na kalagayan o penomeno na labas sa sakop ng ordinaryong sikolohiya.