talata


ta·la·tà

png |Gra |[ Kap Tag ]
:
bahagi ng isang nakasulat o nakalimbag na teksto, tumatalakay sa isang tiyak na idea at kalimitang may indentasyon sa simula : PARAGRAPH, PÁRAGRÁP, PÁRAPÓ

ta·lá·ta

png |[ ST ]

ta·la·tág

png |[ ST ]
1:
pagsasaayos nang sunod-sunod, gaya ng mga hukbong nakahanay : TALÁTA, TALUDTÓD2
2:
pinalawig na pagbabaybay o pag-iisa-isa sa mga punto na pinagkasunduan, gaya ng sa dokumento : TALÁTA, TALUDTÓD2 Cf KASULATÁN

ta·lá·tak·dà·an

png |[ tala+takdâ+an ]
:
grapikong representasyon, gaya ng mga pagtaas at pagbabâ ng mga di-nakapagsasariling sangkap o puwersa, hal ng temperatura o presyo : TSART1

ta·la·táy

png |[ ST ]