paras


pa·rás

png
1:
[Kap] angháng
2:
Zoo [Bik] darapúgan.

pá·ras

png |Ana |[ Hil ]

pa·ra·sáb·lut

png |Bot |[ Ilk ]

pa·rá·san

png |[ ST ]
:
pagtatabi ng isang bagay tabi para sa ibang taon dahil hindi kailangan sa kasalukuyan.

pa·ra·si·ník

png |[ ST ]
:
pagbaluktot ng katawan dahil sa dalahin.

pá·ra·sín·te·sís

png |Lgw |[ Ing parasynthesis ]
:
pagbuo ng mga salita sa pamamagitan ng pag-uulit nitó, hal ipagtulak-tulakan : PARASYNTHESIS

parasíte (pá·ra·sáyt)

png |[ Ing ]

parasitic (pa·ra·sí·tik)

pnr |[ Ing ]

pa·ra·sí·tik

pnr |[ Ing parasitic ]

pa·ra·sí·ti·kó

pnr |[ Esp parasitico ]
:
umaasa sa iba upang mabúhay ; na-bubúhay sa tulong ng iba : PARASITIC, PARASÍTIK

parasitism (pa·ra·si·tí·sim)

png |Bot Zoo |[ Ing ]

pa·ra·si·tís·mo

png |Bot Zoo |[ Esp ]
:
relasyon ng organismong parasito sa iba : PARASITISM

pa·ra·sí·to

png |[ Esp ]
1:
Bot Zoo hayop o halámang nabubúhay o nakatirá sa iba, na pinagkukunan ng pagkain : EPIZOON2, PARASITE
2:
tao na nakatirá o nabubúhay sa tulong ng iba : PARASITE

parasitologist (pá·ra·si·tó·lo·dyíst)

png |[ Ing ]
:
tao na dalubhasa sa para-sitolohiya.

pá·ra·si·tó·lo·gó

pnr |Bot Zoo |[ Esp ]
:
hinggil sa parasitolohiya.

parasitology (pá·ra·si·tó·lo·dyí)

png |Bot Zoo |[ Ing ]

pá·ra·si·to·lo·hí·ya

png |Bot Zoo |[ Esp parasitologia ]
:
sangay ng biyolohiya na tumutuon sa mga parasito at ang epekto nitó sa parasitismo : PARASITO-LOGY

pá·ra·sól

png |[ Esp Ing ]
1:
panlaban sa init ng araw

pa·rás·pas

png |[ Ilk ]
:
pagputol nang mabilis sa damo — pnd pa·ras·pa·sín, pu·ma·ras·pás.

parasynthesis (pa·ra·sín·te·sís)

png |Lgw |[ Ing ]

pá·ra·syút

png |[ Ing parachute ]
:
ka-sangkapang hugis payong, ginagamit upang binbinin o pabagalin ang pagbagsak ng tao o bagay mula sa isang sasakyang panghimpapawid : PARAKAÍDA, PARACHUTE

pa·ra·syú·tist

png |[ Ing parachutist ]
:
tao na gumagamit ng parasyut : PARACHUTIST, PARAKAYDÍSTA