pasalamat


pa·sa·lá·mat

png |pa·sa·sa·lá·mat |[ Bik Hil Kap Pan Seb Tag War pa+salamat ]
1:
pag·pa·pa·sa·lá·mat pagkilála o pagtanaw ng utang na loob sa tinang-gap na tulong, paglilingkod, pamimi-tagan, at iba pa : ACKNOWLEDGEMENT3, HAWHÁW1, PA-NAGYÁMAN var pasasalámat
2:
pagdiriwang o piging para magpahayag ng pasalamat : KANDÚRI, THANKSGIVING