pasiya


pa·si·yá

png |[ Kap Tag pa+siya ]
1:
ang pinagtibay sa isip at kalooban na dapat gawin : BAYÀBAYÀ, DESISYÓN1, NEBALÍNAR, NAPASÁDAN, PAGBÚUT, PAMÁTBAT, PANGNGÉDDENG, PASÁBAT, SABAYABÁYA, SÍLOT4, TÁKDIR var pasyá
3:
ang napagkaisahang dapat gawin : BAYÀBAYÀ, DESISYÓN1, NEBALÍ-NAR, NAPASÁDAN, PAGBÚUT, PAMÁTBAT, PANGNGÉDDENG, PASÁBAT, SABAYABÁYA, SÍLOT4, TÁKDIR — pnd i·pa·si·yá, mag· pa·si·yá, pag·pa·si·ya·hán.

pa·si·yág

png |[ Kap ]

pa·si·yám

png |[ pa+siyam ]
:
paghahan-dog ng mga dalangin at nobena para sa alaala ng isang namatay o para sa ibang layuning panrelihiyon sa loob ng siyam na araw Cf NOBENA

pa·si·yáp

png |[ ST ]
:
isang larong pam-batà.