patani


pa·ta·nì

png |Bot
:
baging (Phaseolus lunatus ) na payat at makinis, may da-hong tatlong pilas, lungti o mapus-yaw na dilaw ang bulaklak, at naka-kain ang bunga na malalaki ang buto : BURÍNGI, GULIPATÁN, LIMA BEAN, PAGÁ2, PALPALÁI, PAGDÁ, PERKÓLES

pa·tá·ni

png |[ ST ]
:
pagpatay nang pali-hím sa ninakaw na hayop.

pa·tá·nid

png |[ Bik ]

pa·ta·ním

pnr |Agr |[ pa+tanim ]
1:
nauukol sa pagtatanim sa bukid na pag-aari ng iba
2:
nauukol sa tanim na itinatanim para sa iba Cf PANANIM

pá·ta·ní·man

png |Agr |[ pa+tanim+an ]
:
bukid para sa pagtatanim ng palay, tubó, at katulad.

pa·ta·nìng-dá·gat

png |Bot |[ ST patanì +ng-dagat ]
:
uri ng halaman.