perfect


perfect (pér·fek)

pnr |[ Ing ]

perfection (per·fék·syon)

png |[ Ing ]

perfectionism (per·fék·syu·ní·sim)

png |[ Ing ]
1:
paghahangad ng perpek-siyon
2:
Pil paniniwala na maaabot ang banal at moral na kaganapan.