pilo


pi·lô

png |[ Seb War ]

pí·lo

png |[ Esp filo ]

pi·lók

png
1:
Ana [Seb War] pilik1
2:
varyant ng tapilok.

pi·lók

pnr
1:
2:
[Hil Pan Tag] nalinsad, gaya sa bisig, sakong, o paa.

pi·ló·lo·gó

png |[ Esp filologo ]
:
tao na dalubhasa sa pilolohiya : PHILOLO-GIST

pi·lo·lo·hí·ya

png |[ Esp filologia ]
1:
ang agham ng wika, lalo na sa aspektong pangkasaysayan at paghahambing ng mga wika ; lingguwistika : PHILOLO-GY
2:
hilig sa pag-aaral at literatura : PHILOLOGY

pi·lón

png |[ Esp ]
1:
mataas na tore o poste para sa mga kable ng koryente : PYLON
2:
tore na gumagabay sa mga abyador, lalo na sa karera : PYLON
3:
malaking tarangkahan o pintuan, lalo na ang nása bungad ng templo sa sinaunang Egypt : PYLON

pi·lo·so·pás·tro

png |[ Esp filosofastro ]
:
tao na nagdudunong-dunungan o nagpapanggap na pilosopo.

pi·lo·so·pí·ya

png |[ Esp filosofia ]
1:
ang makatwirang imbestigasyon ng mga katotohanan at prinsipyo ng tao, kaalaman, o gawi : PHILOSOPHY
2:
ang kritikal na pag-aaral ng mga pangu-nahing prinsipyo at konsepto ng partikular na sangay ng kaalaman, lalo ang pananaw sa pagpapaganda at pagsasaayos nitó : PHILOSOPHY

pi·ló·so·pó

png |[ Esp filosofo ]
2:
Alp tao na mahilig makipagtálo.

Pi·ló·so·pó Tas·yò

png |Lit
:
tauhan sa Noli Me Tangere, maalam na matan-dang tagapayo ng marurunong ng San Diego.

pilot (páy·lot)

png |Aer |[ Ing ]

pi·lót

png
:
ang kapal o ang patong ng lubid.

pi·lo·tá·he

png |[ Esp filotaje ]
:
mahabà at mabigat na poste na ibinabaón sa lupa.

pi·ló·te

png |[ Esp filote ]
:
paraan ng pag-ugit sa isang barko.

pi·ló·to

png |[ Ing pilot ]
1:
Aer tao na nagpapalipad ng sasakyang pang-himpapawid : AS2, ABYADÓR, AVIATOR, FLYER1, PILOT Cf NABEGADÓR
2:
3:
patnubay sa pag-lalakbay : MÁLIM