pintig


pin·tíg

png
1:
Bio ritmikong paggalaw ng mga ugat dahil sa pagdaloy ng dugo mula sa puso, karaniwang nadaramá sa pulsúhan at leeg : GÁLAK1, GITÉB1, GOTÓK, KUTÓB4, PANPATÚK, PARÓK, PULSE, PULSÓ1, SANHÎ4
2:
Bio ang bilis o bagal ng naturang paggalaw at karaniwang ginagamit upang alamin ang tibok ng puso, ang tindi ng damdamin, at kalusugan ng isang tao : GÁLAK1, GOTÓK, KUTÓB4, PANPATÚK, PARÓK, PULSE, PULSÓ1, SANHÎ4
3:
ang katulad na galaw ng tunog, liwanag, koryente, o musika, hal pintig ng tambol, pintig ng motor : GÁLAK1, GOTÓK, KUTÓB4, PANPATÚK, PARÓK, PULSE, PULSÓ1, SANHÎ4 Cf TIBÓK