galak


ga·lák

png

gá·lak

png |[ Tau ]
2:
kahandaan sa pagpapasiya.

ga·lak·tó·sa

png |Kem |[ Esp galactosa ]
:
putîng sugar (C66H12O6) mula sa lactose : GALACTOSE