pispis


pis·pís

png |[ ST ]
1:
[Kap] mismís1
2:
[Kap] pagpupunas o pagpapagpag ng alikabok na nása rabaw ng anuman
3:
[Kap] pagtitipon ng mga labí ng pagkaing naiiwan sa mesa sa pamamagitan ng basáhan o anu-mang pampalis — pnd mag·pis·pís, pis·pi·sán, pis·pi·sín
4:
Zoo sisiw ng kalapati o ng iba pang ibon.

pís·pis

png
1:
Zoo [Hil War] ibon1
2:
Ana [Ilk Pan] pilipisan.

pis·pí·sing

png |Bot |[ Bon ]
:
takíp kuhól.