plague


plague (pleyg)

png |[ Ing ]
2:
Med nakahahawang salot na sakít na dulot ng bakterya (Pasteurella pestis ).