salot


sá·lot

png
1:
Med sakít na nakahahawa at nakamamatay na kumakalat sa malawak na pook : LANSÁK5, PLAGUE1 Cf EPIDÉMYA
2:
tao, hayop, o bagay na nakapipinsala : PANGÓK, PEST, PÉSTE1, TÁPING
3:
hati-hating talim ng dulo ng kutsilyo
4:
takip sa dulo ng kasangkapang pambutas
5:
[Seb] pagiging bansot.