pluma


plú·ma

png |[ Esp ]
1:
pansulat na guma-gamit ng tinta : DÁGANG
2:

plú·ma-de-bi·yáhe

png |[ Esp pluma-de-viaje ]
:
fountain pen.

plu·má·he

png |[ Esp plumaje ]
1:
makulay na balahibo ibon
2:
bung-kos ng balahibo ng ibon, nakatali sa isang dulo at ginagamit na palamuti, lalo sa sombrero.