dagang


da·gáng

png |[ Seb ]

dá·gang

png |[ Seb War ]

dá·gang

pnd |da·gá·ngin, i·dá·gang, mag·dá·gang |[ ST ]
:
makipagkontrata nang malakihan.

dag-á·ngan

png |[ ST ]

da·gâng bá·hay

png |Zoo |[ daga+ng bahay ]
:
uri ng dagâ (Rattus rattus ) na naninirahan sa bahay : MAYÓKMOK, PAÍTAN

da·gâng bú·kid

png |Zoo |[ dagâ+ng bukid ]
:
uri ng dagâ (Rattus argentiventer ) na naninirahan sa bukid, kumakain ng palay, at nakakain ng tao : DAGÂNG PÁRANG

da·gâng bun·dók

png |Zoo |[ dagâ+ng bundok ]
:
uri ng dagâ (Rattus rabori ) na may magaspang at matinik na balahibo, karaniwang naninirahan sa palayan : AMBÁW, ILAGÂNG BÚKID

da·gâng bu·wán

png |Zoo |[ dagâ+na buwan ]

da·gâng ding·díng

png |[ dagâ+ng dingding ]
1:
2:
tao na nang-uumit.

da·gâng gi·lí·lan

png |Zoo |[ dagâ+ng gililan ]

da·gâng kós·ta

png |Zoo |[ dagâ+ng kosta ]
:
uri ng dagâ (Rattus Sp ) na maikli ang tainga at buntot, may kulay na putî, itim, o kape, karaniwang ginagamit sa mga eksperimentong pang-agham : DAGÁNG PUTÎ

da·gâng pá·rang

png |Zoo |[ dagâ+ng parang ]
:
dagâng búkid.

da·gâng pu·tî

png |Zoo |[ dagâ+na putî ]
:
dagâng kósta.