polyo


pól·yo

png |Med |[ Esp polio ]
:
sa pato-lohiya, sakít na may pamamaga ng mga nerve cell, lalo sa mga anterior horn ng gulugod, nagdudulot ng paralisis, sinusundan ng muscular atrophy, nauuwi sa ganap na pagka-pinsala at pagkasirà ng butó : POLIOMYELITIS Cf PÍLAY