porta


pór·ta

png |[ Esp Seb War ]

portable (pór·ta·ból)

png |[ Ing ]

pór·ta·ból

pnr |[ Ing portable ]
:
madalîng ilipat sa ibang pook : PORTABLE

por·tá·da

png |[ Esp ]
1:
arko sa ibabaw ng pintuan o pasukan : PÓRTAL
2:
3:
páhináng pampamagat
4:
pambungad na larawan var pultáda

pór·tal

png |[ Esp ]

pór·tal

pnr |Med |[ Ing ]
1:
may kaug-nayan sa pahabâng bitak sa atay na pinaglalagusan ng mga ugat
2:
may kaugnayan sa portal vein.

portal vein (pór·tal veyn)

png |Med |[ Ing ]
:
ugat na naghahatid ng dugo mulang palî hanggang atáy.

pór·ta·mén·to

png |Mus |[ Ita ]
1:
pag-salida mula sa isang nota túngo sa iba, gaya sa pagkanta, o pagtipa sa biyolin
2:
pagtugtog ng piyano sa pa-raang nása pagitan ng legato at staccato.

pór·ta·mo·né·da

png |[ Esp ]
:
maliit na sisidlan ng salapi, yarì sa tela, plastik, at iba pang bagay Cf PITAKA, BAG

pór·ta·pás

png |[ Esp portapaz ]
:
maliit na tíla tableta, karaniwang yarì sa pilak, may nakaumbok na imahen sa harap, at ipinapása sa kongregasyon tuwing may misa.