presentasyon


pre·sen·tas·yón

png |[ Esp ]
2:
pagpapakilála, gaya ng tao kung nása korte : PRESENTATION
4:
paghahandog, paghahatid, o pagkakaloob, gaya ng regalo : PRESENTATION