procedure


procedure (pro·síd·yur)

png |[ Ing ]
2:
mga hakbang na isinasa-gawâ sang-ayon sa isang paraan
3:
Med tistis o pagtistis.