product


product (prá·dak)

png |[ Ing ]
2:
Kem substance na nakukuha mula sa iba pang substance sa pamamagitan ng chemical change
3:
Mat ang resulta na nakukuha sa pagpaparami sa dalawa o higit pang kantidad.

production (pro·dák·syon)

png |[ Ing ]

production assistant (pro·dák·syon a·sís·tant)

png |[ Ing ]
:
tao na nagli-lingkod bilang katuwang sa alinmang gawaing pamproduksiyon : PA3

productive (pro·dák·tiv)

png |[ Ing ]

productivity (pro·dak·tí·vi·tí)

png |[ Ing ]
1:
kapasidad sa paglikha ; kalidad ng pagiging produktibo
2:
pagiging epektibo sa gawain.