profane


profane (pro·féyn)

pnr |[ Ing ]
3:
hindi Kristiyano
4:
hindi sumailalim sa seremonyang panrelihiyon o anumang malalim na kaalamáng esoteriko.