pulikat


pu·lí·kat

png |[ ST ]
1:
Med bigla at hindi sinasadyang pag-urong at paninigas ng lamán sa binti o anumang bahagi ng katawan at nagdudulot ng matinding kirot : BANHÓD, BÉNED2, BÍKOG2, CRAMP, KALÁMBRE2, SPASM1
2:
pagbago sa mga bagay na napaglipasan
3:
pagtatanong hábang naghahanap.