pungo


pu·ngó

png
1:
Ark [War] kúbo
2:
[Ilk] manipis na himaymay ng kawayang ginagamit na pambungkos ng palay

pú·ngo

png |Bot |[ Tag ]

pu·ngól

pnr
:
likás na pulpol o mapu-rol ang dulo.

pung-ól

pnr

púng-ol

png |Bot
:
maikling bahagi ng punò ng kahoy na naiiwang nakabaón sa lupa.

pu·ngós

png
1:
[Ilk] pugong1
2:
[War] pusód1

pú·ngos

png
:
paggilit upang maputol ang isang bagay na nakalawit o nakausli : BALÚNGOS4 — pnr pu·ngós. — pnd mag·pú· ngos, pu·mu·ngós, pu·ngu·sán, pu· ngu·sín

pu·ngót

pnr
:
pinutol ang itaas na ba-hagi, gaya ng pungót na damuhan.