quadruplex


quadruplex (kwád·rup·léks)

pnr |[ Ing ]
2:
sa sistemang telegrapiya, tumutukoy sa apat na mensaheng napararating nang sabay sabay sa pamamagitan ng iisang kable o tsanel ng komunikasyon.