quadruple


quadruple (kwád·ru·pól)

png pnr |[ Ing ]
1:
apat na ulit ang dami o bilang : KUWÁDRUPLÓ, QUADRUPLEX1 Cf QUAD
2:
Mus apat na nota sa isang kompás : KUWÁDRUPLÓ Cf QUAD

quadruplet (kwád·rup·lét)

png |[ Ing ]
1:
alinmang pangkat o pinagsáma-sámang apat
2:
Med apat na batà na ipinanganak ng isang ina sa isang pagbubuntis
3:
Mus pangkat ng apat na notang may tiyempong karaniwang nakalaan sa tatlong nota lámang.

quadruplex (kwád·rup·léks)

pnr |[ Ing ]
2:
sa sistemang telegrapiya, tumutukoy sa apat na mensaheng napararating nang sabay sabay sa pamamagitan ng iisang kable o tsanel ng komunikasyon.