quart


quart (kwart)

png |[ Ing ]
1:
yunit sa pagsúkat ng likido na katumbas ng sangkapat ng galón Cf Q, QT2
2:
anumang lalagyang naglalamán ng kapasidad na katumbas ng sangkapat ng galón Cf Q, QT2

quarter (kwár·ter)

png |[ Ing ]
1:
panahon na katumbas ng tatlong buwan ; sangkapat na bahagi ng isang taon Cf QTR
2:
sangkapat na bahagi ng isang oras ; labinlimang minuto bago o matapos ang anumang oras Cf QTR
3:
Isp isa sa apat na magkasintagal na yugto ng laro Cf QTR
4:
posisyon ng buwan sa pagitan ng bagong buwan at kabilugan Cf QTR
5:
isa sa apat na bahagi ng isang taóng akademiko Cf QTR
7:
alinman sa mga direksiyon ng kómpas Cf QTR

quarter (kwár·ter)

pnr |[ Ing ]
:
sangkapat1 (¼) Cf QTR1

quarterage (kwár·te·reydz)

png |[ Ing ]
1:
pagpapatulóy sa mga tropa sa isang pansamantalang tirahan ; o ang halaga ng nasabing akomodasyon
2:
pansamantalang silungan o tirahan
3:
pagbabayad tuwing sangkapat ng taon.

quarterback (kwár·ter·bák)

png |Isp |[ Ing ]
1:
sa larong futbol, ang manlalaro sa likod ng nakahanay na mga manlalaro at nangunguna sa pagsulong ng pangkat
2:
posisyon ng manlalaro sa likod.

quarter bend (kwár·ter bend)

png |[ Ing ]
:
anumang may baluktot na 90°.

quarter blanket (kwár·ter bláng·ket)

png |[ Ing ]
:
kumot na inilalagay sa ilalim ng siya o guwarnasyon ng kabayo.

quarterfinal (kwár·ter fáy·nal)

png |[ Ing ]
:
paligsahan bago ang semifinal.

quarter horse (kwár·ter hors)

png |Zoo |[ Ing ]
:
isa sa mga uri ng kabayong inaalagaan sa Estados Unidos para sa malapitang karera.

quarterly

pnr |[ Ing ]
:
hinati sa apat na bahagi ; may apat na bahagi Cf QTR2

quartermaster (kwár·ter·más·ter)

png |Mil |[ Ing ]
:
opisyal na namamahala sa mga tirahan at sa pagtatalaga ng silid ng mga sundalo.

quarter note (kwár·ter nowt)

png |Mus |[ Ing ]
:
nota na katumbas ng sangkapat ng buong nota.

quartet (kwár·tet)

png |[ Ing ]
1:
pangkat na binubuo ng apat na kasapi : KUWARTÉTO1
2:
Mus organisadong pangkat ng apat na manunugtog o mang-aawit : KUWARTÉTO1
3:
Mus komposisyong pangmusika na may apat na tinig : KUWARTÉETO1

quartile (kwár·tayl, kwár·til)

pnr |Asn |[ Ing ]
:
tumutukoy sa aspekto ng dalawang lawas pangkalawakan na nagkaiba sa longhitud ng 90°.

quarto (kwár·to)

png |[ Ing ]
:
lapad ng aklat, karaniwang 9 ½ x 12 pulgada.

quartz (kwartz)

png |Heo |[ Ing ]
:
isa sa mga pangkaraniwang mineral na maraming uri, iba’t ibang kulay at kinang, at nása pormang buo gaya ng haspe at kalsedonya o kristal : KINYÁNG

quartz clock (kwartz klak)

png |[ Ing ]
:
relong gumagamit ng osilasyon ng quartz na kristal sa pagkontrol ng dalasan ng halinhinang daloy sa mákiná ng relo.

quartzite (kwartz·sayt)

png |Heo |[ Ing ]
:
granulado at metamorpikong bató na binubuo ng mga butil ng quartz.