question


question (kwés·tyon)

png |[ Ing ]

questionable (kwés·tyo·na·ból)

pnr |[ Ing ]

question mark (kwés·tyon mark)

png |[ Ing ]
:
tandâng pananóng.

questionnaire (kwés·tyo·néyr)

png |[ Ing ]
:
listahan ng mga katanungan upang malaman ang mga impor-masyong sinusuri o ginagawan ng pag-aaral : KUWESTIYONÁRYO

question of fact (kwés·tyon of fak)

png |Bat |[ Ing ]
:
katanungan hinggil sa katotohanan ng ikinakatwirang pangyayaring nililitis ng hukuman, karaniwang ang hukom ang nagpapasiya.

question of law (kwés·tyon of lo)

png |Bat |[ Ing ]
:
katanungan hinggil sa alituntunin o legal na epekto ng isang pangyayari, karaniwang ang hukuman o ang hukom ang nagpapasiya.