real


real (ril)

pnr |[ Ing ]

re·ál

png |Ekn |[ Esp ]
1:
dáting pilak na barya ng España, katumbas ng 12.5 sentimo Cf R8
2:
salapi sa Brazil, simula noong 1994 Cf R8

re·ál

pnr |[ Esp ]

real acuérdo (re·ál a·kwér·do)

png |Pol |[ Esp ]
:
noong panahon ng Español, desisyong napagkaisahan ng mataas na hukuman sa pamumuno ng gobernador heneral.

real audiéncia (re·ál aw·di·yén·sya)

png |Pol |[ Esp ]
:
noong panahon ng Español, kataas-taasang hukuman sa Filipinas na may gawaing tíla hukuman sa apelasyon at kasangguni ng gobernador heneral.

real estate (ril és·téyt)

png |Bat |[ Ing ]

real hacienda (re·ál as·yén·da)

png |Pol |[ Esp ]
:
noong panahon ng Españyol, kagawaran ng tesoreriya.

re·a·li·dád

png |[ Esp ]

realign (ri·a·láyn)

pnd
1:
ituwid muli
2:
ihilera muli
3:
sumapi o sumáma muli
4:
muling makipag-alyansa o makihanay.

re·a·li·sá

pnd |i·re·a·li·sá, ma·re·a·li·sá |[ Esp realizar ]

realism (ri·ya·lí·sim)

png |[ Ing ]

re·a·lís·mo

png |[ Esp ]
1:
interes sa aktuwal o tunay sa halip na sa abstrakto : REALISM
2:
tendensiyang tingnan o ilarawan ang mga bagay nang matapat sa kanilang tunay na pag-iral : REALISM
3:
Sin paglalarawan sa sining na tíla buong buong kinopya ang tao, pangyayari, o bagay nang wari ay walang ginawâng anumang pagpapaganda, pagpapakinis, o pagdaragdag : REALISM
4:
Lit teorya sa pagsusulat na nagdidiin sa paglalahad ng ordinaryo, pamilyar, at pangkaraniwang aspekto ng buhay sa paraang matapat o tunay at walang binabago : REALISM
5:
Pil doktrina na nagsasaad na may obhetibong pag-iral ang mga katunayang ipinalalagay na unibersal ; doktrinang nagsasaad na ang anumang nakikíta, nararamdaman, naririnig, at nalalasahan ay umiiral nang bukod sa paningin, pandinig, panlasa, at pandamá : REALISM

re·a·lís·mong sos·ya·lís·ta

png |Lit Sin |[ Esp realismo+Tag na Esp socialista ]
:
social realism.

realist (rí·ya·líst)

png |[ Ing ]

re·a·lís·ta

png |[ Esp ]
1:
tao na may tendensiyang tingnan o ilarawan ang bagay-bagay sa paraang matapat sa tunay na pag-iral : REALIST
2:
Lit Sin artista o manunulat na nagtataguyod ng realismo : REALIST
3:
Pil disipulo ng doktrina ng realismo : REALIST

realistic (ri·ya·lís·tik)

pnr |[ Ing ]

re·a·lis·tí·ko

pnr |[ Esp realista+ico ]
1:
interesado o batay sa kung ano ang tunay o praktikal : REALISTIC
3:
hinggil sa realismo : REALISTIC

reality (ri·yá·li·tí)

png |[ Ing ]

re·ál·se

png |Sin |[ Esp realce ]
:
pag-ukit o paghubog nang paumbok.