remo


ré·mo

png |Ntk |[ Esp War ]

re·mo·lí·no

png |[ Esp ]

re·mól·ke

png |[ Esp remolque ]
:
paghila sa sasakyan, barko, o katulad sa pamamagitan ng lubid, kadena, o ibang kagamitang panghila.

re·mon·tá·do

png
1:
Ant [Esp] sa malaking titik, tribu o pangkat ng mga tao na bumabalik pa rin sa bundok kahit maayos na ang buhay sa kapatagan
2:
[Esp] noong panahon ng Español, tao na namundok upang umiwas sa hurisdiksiyon ng pamahalaang Español.

re·mon·tá·do

pnr |[ Esp ]
:
muling inilagay sa balangkas, gaya ng mákiná na muling isinakay sa balangkas nitó.

re·mó·ra

png |Zoo |[ Ing ]

re·mor·dim·yén·to

png |[ Esp remordimiento ]
:
tíka2 o pagtitíka.

remorse (ri·mórs)

png |[ Ing ]
:
tíka2 o pagtitíka.

remote (ri·mówt)

pnr
1:
magkalayo ; nakapuwesto nang may distansiya sa pagitan
3:
matagal na ; napakatagal na
4:
malayò ang ugnayan, gaya sa malayòng kamag-anak
5:
walang kaugnayan o relasyon
6:
hindi direkta, malapit, o pangunahin
7:
hindi malinaw o tiyak
8:
malamig ang pakikitungo.

removal (ri·mu·vál)

png |[ Ing ]
1:
pagtanggal o pagkakatanggal
2:
paglipat ng tirahan, posisyon, o katulad
3:
pagkatanggal sa trabaho o opisina.

remove (ri·múv)

pnd |[ Ing ]
1:
ilipat sa isang pook o posisyon
2:
hubarin, gaya sa damit
3:
paalisin, gaya sa umuupa