resistance


resistance (re·sís·tans)

png |[ Ing ]
1:
hindi pagsunod o pagtalima
2:
pagsalungat o paglaban ng isang bagay, puwersa, o katulad sa isa pa
3:
4:
epekto ng isang bagay na nakapipigil, nakapagpapabagal, nakapagpapatigil sa isa pang bagay
5:
Pis katangiang mapigilan ang pagdaloy ng koryente, init, at katulad ; o ang súkat nitó sa isang lawas (symbol R )
6:
7:
Pol resistance movement.

resistance movement (re·sís·tans múv·ment)

png |Pol |[ Ing ]
:
lihim na organisasyon na sumasalungat o lumalaban sa awtoridad, lalo na sa isang bansang sinakop ng mga dayuhan upang paalisin ang may hawak ng kapangyarihan sa pamamagitan ng sabotahe at gerilyang pakikidigma : RESISTANCE7