sabak


sa·bák

pnr |Med |[ Seb ]

sá·bak

png
1:
Kar [Kap Tag] uka sa dulo ng haligi na sumasalalay sa barakilan : BÁSBAS, PADINGALNGÁL, SALÍPSIP2, TÍBHANG, TÍNGHAB, TÍPLANG Cf AÁK, UKIT
2:
gatla sa tagdán ng palasô para sa talì ng búsog
3:
pag-angkop ng isang bagay ; paglalagay ng bagay sa kinalalagyan
4:
pagharap sa tungkulin o gawaing may kabigatan — pnd i·sá·bak, ma·pa·sá·bak, pa·sa·bá·kan, sa·bá·kan, su·má·bak
5:
pag-atake na may intensiyong manakít Cf BÁNAT2, LANTÁK1 — pnd i·sá·bak, pa·sa·bá·kan, pa·sa·bá·kin, sa·bá·kan, su·má·bak
6:
hindi karaniwan at hindi awtorisadong paggamit ng suplay na pagkain para sa sariling kapakanan
7:
[Bik Hil Seb War] kandóng
8:
Bot [Kap] malamukot na dahon.