sagad


sa·gád

png
1:
[ST] silò para sa ibon
2:
Agr [Ilk Pan] súyod2

sa·gád

pnr
1:
nakabaón hanggang sa puluhán
2:
[Ilk Kap Tag] tagós
3:
4:
[Seb] madalás
5:
kung halaman, pinutol hanggang ugat ; kung buhok, pinutol nang napakaikli var sagár

sá·gad

png
1:
basket na yarì sa yantok
2:
[Hil] pag-uulit, gaya ng sa panalangin
3:
[Ilk] walís
4:
[Pan] kaladkád1 o pagkaladkad
5:
[Seb] sígin1

sá·gad

pnr
1:
nása rurok ng kadakilaan, popularidad, at tagumpay
2:
[War] malínis.

sá·gad

pnd |mag·sá·gad, sa·gá·dan, su·má·gad
:
magdaan o dumaán.

sa·gad·sád

png

sa·gad·sád

pnd |mag·sa·gad·sád, sa·gad·sa·rín, su·ma·gad·sád
1:
arukín ang lalim ng tubig
2:
[War] tanggalin ang karne mula sa butó.

sa·gad·sád

pnr |[ Bik Ilk Kap Seb Tag ]
2:
malakás o mabilís
4:
lubhang pagód var sagarsár