salakay


sa·lá·kay

png |pag·sa·lá·kay |[ Bik Hil Tag War ]
1:
Mil paggawâ ng isang marahas at agresibong kilos laban sa isang tao, pook, bagay, o pangkat ng mga ito : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2 Cf DALÚHONG
2:
katulad na kilos laban sa itinuturing na masamâng idea, problema, o panig : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2
3:
sa isports, katulad na kilos laban sa katunggali o kabilâng panig : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2
4:
Mil kung sa digma, kampanya na gumagamit ng hukbo at mga sandata túngo sa pagwawagi : ABÁNTE4, ASÁLTO1, ATÁKE1, ATTACK, CHARGE4, DALASÀ1, DÁSDAS, GÓBAT, GÚBAT6, ÍSANÉB, LUMÉME, LÚSOB, PANGÁYAW2, SAGADSÁD, SÍBLOK, SÚGOD3, SÚLONG2