sagadsad


sa·gad·sád

png

sa·gad·sád

pnd |mag·sa·gad·sád, sa·gad·sa·rín, su·ma·gad·sád
1:
arukín ang lalim ng tubig
2:
[War] tanggalin ang karne mula sa butó.

sa·gad·sád

pnr |[ Bik Ilk Kap Seb Tag ]
2:
malakás o mabilís
4:
lubhang pagód var sagarsár