sagap


sa·gáp

png |[ War ]

sá·gap

png
1:
[Ilk Kap Tag] anumang nakuha sa rabaw ng tubig : SÁLAP2, SÁRAP3
2:
anumang pumasok sa sistema ng paghinga Cf LANGHÁP, SINGHÁP, SINGHÓT
3:
[Ilk Kap Tag] bali-balita na nakuha nang hindi sadyâ : ASÁGAP
4:
[Bik Ilk Kap Pan Tag] tíla sandok na lambat na pansagap ng isda
5:
[Pan] bintól
6:
pagsagap ng maliliit na bagay sa rabaw ng tubig gámit ang kamay
7:
pagsagap ng anuman dahil sa paggálang.

sá·gap

pnd |ma·sá·gap, sa·gá·pin, su·má·gap
1:
masinghot o singhutin ; makuha o kumuha ; marinig o dinggin
2:
[Bik] bumilí ng paninda
3:
[Hil War] humanap o hanapin
4:
[War] ngumuya o nguyaín.

sa·ga·pá

png |[ Ilk ]
:
dikin na ginagamit na patungán ng banga, palayok, o kaldero.

sa·ga·pák

png
:
tunóg ng sapád na bagay na nahulog sa rabaw ng tubig.

sa·gap·sáp

png |Zoo |[ ST ]
:
isang isdang kulay itim na ubod nang sarap.

sa·gap·sáp

pnr
1:
walang lasa ; hindi masarap
2:
padaplis ang tama sa rabaw.