salap


sa·láp

png
1:
Ana [Kap] kabuuan ng paa mulang hità hanggang dulo ng mga daliri Cf BIYÁS2
2:
[Bik] salapi para sa gastos
3:
daplis na hampas o saksak
4:
Psd uri ng lambat na panghúli ng isdang-tabang.

sa·láp

pnd |mag·sa·láp, sa·la·pín, su·ma·láp |[ Iva ]
:
humarap o harapin.

sá·lap

png
1:
[Hil Kap Seb Tag] maliit na lambat
2:
[Hil Seb Tag] ságap1
3:
Kol bayad sa isang maliit na serbisyo
4:
Kol [Hil Tag] baláto1

sá·lap

pnd |ma·sá·lap, sa·lá·pin, su·má·lap |[ War ]
:
mahulog sa isang pook.

sa·lá·pan

png |[ Iva ]

sa·la·páng

png |[ Kap Tag ]
:
sibat na may tatlong matulis na dulo na may kawil ang bawat isa : ÍSI, SALÁPONG2, TRIDENT

sa·la·páw

pnr
:
paímbabáw1 var alápaw

sa·lá·paw

png |[ ST ]
1:
pagtudla ng palaso sa ibabaw ng ulo
2:
pagsakay sa kabayo nang hindi sumasampa sa estribo.

sa·la·páy

png
1:
[Hil] saláng2
2:
[Ilk] sampáy.

sa·la·pì

png |Bot |[ ST ]
:
isang uri ng palay.

sa·la·pî

png |Ekn Kom
1:
[Hil Kap Seb ST War] paraan ng palítan na nása anyong barya o papel : ATÍK, BIRÍNG1, CURRENCY, DATÚNG, DATÚUNG, DINÉRO, DOUGH2, KUWÁRTA, METÁLIKÓ, MONEY, PÉRA1, PIRÁK1, SHEKEL3, SIRKULASYÓN4 Cf PÍSO, PÍLAK, SENTIMÓ, SENSÍLYO
2:
[Hil Kap Seb ST War] tostón
3:
Kas noong panahon ng Español , kalahating piso o apat na reales.

sa·lá·pid

png
1:
dalawa o tatlong hiblá na ipinulupot nang maayos gaya ng lubid, mahabàng buhok, at mga katulad var salápir
2:
pagbabago ng posisyon sa sayaw.

sa·lá·pong

png

sa·lap·sáp

png |Agr |[ ST ]
:
muling paggawa sa bukid sa pamamagitan ng pag-aararo nitó.

sa·lap·sáp

pnr
:
paimbabaw o hindi madiin na pagpútol o paghiwa : HAMBÁW

sa·láp·sap

png
1:
[Hil] bagay na magaspang
2:
pag-ukit sa kahoy na ginagamitan ng kutsilyo.