sagot


sa·gót

png
2:
pag-ako sa tungkulin.

ság-ot

png |[ Ilk ]

sa·gót-sa·gót

png |[ Pan ]
:
pagpagitna o pakikialam sa hidwaan o gusto ng ibang tao.