sagunson


sa·gun·són

png
1:
maayos na pagkasalansan ng mga patag na bagay na may magkakatulad na lakí : BÁTTUG, BÓNTON, DASÓN2, PÉMPEN, PÚNDOK3, SOSÓN, TÁMBAK, TÁNGKAS, TÁPOK4, TÍMO
2:
malagong mga dahon ng punongkahoy na magkakatulad at maayos ang pagtubò
3:
[Ilk] tuloy-tuloy na pagtaas.

sa·gún·son

pnr |[ Seb ]