timo


ti·mó

png |[ ST ]
:
pagkain nang walang gana.

ti·mò

pnr
1:
natusok ng anumang matulis ang dulo : TIOL1
2:
malalim ang tagos o baón
3:
náhúli o nakulóng sa mga bútas ng lambat.

ti·mô

pnd |[ War ]
:
sumubò o isubò.

tí·mo

png |[ Ilk ]

timocracy (ti·mó·kra·sí)

png |Pol |[ Ing ]
1:
uri ng pamahalaan na pag-ibig sa dangal ang pangunahing simulain
2:
uri ng pamahalaan na kinakailangang may ari-arian ang sinumang magnais maging pinunò.

tí·mod

pnr |[ ST ]
:
naubos ang pinagkukuhanan.

tí·mog

png |[ Bik Tag ]
1:
direksiyon sa kaliwa ng isang tao na nakaharap sa lubugan ng araw : HABÁGAT2, HABAGÁTNAN, SALÁTAN4, SOUTH, SUR
2:
rehiyon o distrito sa direksiyong ito : HABÁGAT2, HABAGÁTNAN, SALÁTAN4, SOUTH, SUR Cf HILAGÀ

Tí·mog A·mé·ri·cá

png |Heg
:
Lat in America.

tí·mog-kan·lú·ran

png |[ Tag ]
:
pook sa pagitan ng timog at kanluran : SALÁTAN1, SOUTHWEST

ti·món

png |Ntk |[ Esp ]
:
isang malapad, sapád, at naigagalaw na piraso ng kahoy o metal na idinudugtong sa popa ng bangka o barko, at ginagamit na patnubay : RUDDER1

ti·mo·nél

png |[ Esp ]

ti·mo·né·ro

png |[ Esp ]

Ti·mór

png |Heg |[ Ing ]
:
pinakamalakíng pulo sa timog ng kapuluang Malay.

tí·mos

png
2:
[ST] pagsubok o pagtikim ng isang bagay
3:
[Bik] ligpít1

tím-os

pnr

Ti·mo·té·o

png |[ Esp ]
1:
isa sa mga disipulo at kasama ni San Pablo : TIMOTHY
2:
sa Bibliya, alinman sa dalawang aklat sa Bagong Tipan, mga sulat ni San Pablo sa pangangalaga ng bagong Simbahan : TIMOTHY

Timothy (tí·mo·tí)

png |[ Ing ]

tí·moy

png |Mtr |[ Iva ]