sakal


sa·kál

png
1:
[Kap Tag] paghawak o pagtalì nang mahigpit sa leeg : ATIKÉL, CHOKE1, ESTRÁNGGULASYÓN, KUGÂ, PÉKEL, PÍTLOK1, PUKÓL3, STRANGLE, TIKÉL, TÍLOK, TUÓK2
2:
[Pan War] kópya3

sá·kal

png
1:
[Bik War] paód
2:
[Hil] tayakád1
3:
4:
[Pan] saksák1

sa·ka·lì

pnb |[ Kap Tag ]
1:
akapag nagkataon ; kapag nangyari, karaniwang nilalagyan ng pang-ugnay na –ng o ng ’t, hal “sakaling umulan b…” o “kung sakali’t dumating ka …” : AGLAPIGÁ, ALOWAHOWÁLAM, BASÌ, BÁSIN, PANÁNGLIT