sakali


sa·ka·lì

pnb |[ Kap Tag ]
1:
akapag nagkataon ; kapag nangyari, karaniwang nilalagyan ng pang-ugnay na –ng o ng ’t, hal “sakaling umulan b…” o “kung sakali’t dumating ka …” : AGLAPIGÁ, ALOWAHOWÁLAM, BASÌ, BÁSIN, PANÁNGLIT