sakang


sa·káng

png |[ Akl Bik Ilk Kap Tag Tsi ]
:
tao na nakabuká ang ayos ng mga hità at binti at hindi nagdidikit ang mga tuhod hábang naglalakad o nakatayô : ÁKOY2, BAKÂ, BAKÁNG, BIKANGKÁNG1, BINKÁNG, BOW-LEGGED, PAKKÁNG, PIÁNG1, PINGKÁW2, SAKLÁNG4, TIMPÁNG