sakla


sak·lâ

png
1:
metal na singsing sa puluhán ng patalim
2:
uri ng sugal sa baraha, na isang manghal ang nakalatag sa mesa nang pares-pares at mananalo kung tumama ang dalawang barahang tinayaan : RÍPA2

sak·láb

png
1:
yugto sa proseso ng muling pagluluto sa luad na ginagawâng tapayan
2:
pagsuob o paghilot sa babaeng kapanganganak lámang.

sak·láng

png
1:
pamatok ng báka
3:
Ark pakrus na patong sa tuktok ng bubong na pawid o kogon
4:
[Kap] sakáng.

sak·láng

pnd |mag·sak·láng, man·sak·láng, su·mak·láng |[ War ]
:
umakyat sa punongkahoy.

sak·láng

pnr
:
nakabuka ang mga paa gaya ng nakasakay sa likod ng kabayo, báka2 o kalabaw, at katulad na hayop : PIYANGKÂ, SÁKLAY

sak·láp

png
2:
damdamin ng isang nabigô.

sak·láw

png
1:
lawak o layo ng pananaw, gámit, bisà, o operasyon : COVERAGE1, SCOPE
2:
kapangyarihan o karapatan ng isang awtoridad : SCOPE

sak·láw

pnr
:
bahagi ng, o napapaloob sa kabuuan.

sak·láy

png
1:
kasangkapang ginagamit na pantukod o pansalalay, karaniwang iniaatang sa kilikili ng pilay o may kapansanan upang makatulong sa paglakad o pagtayô : CRUTCH, KÍKIK2, MULÉTA
4:
laro sa baraha.

sák·lay

pnr |[ Bik Hil Pan ]