salt


salt (solt)

png |[ Ing ]
2:
Kem compound na nabubuo mula sa reaksiyon ng acid na may base, na pinapalitan ng radikal na metal o tíla metal ang bahagi o kabuuan ng hydrogen ng acid.

SALT

daglat |[ Ing ]
:
Strategic Arms Limitation Talks.

sal·tá

png |[ Esp saltar ]

salt and pepper (solt end pé·per)

pnr |[ Ing ]
:
may pinaghalòng mapusyaw at matingkad na mga kulay, gaya ng itim at putî sa buhok.

sal·te·a·dór

png |[ Esp ]
:
bandido o mga tao na nanghaharang sa mga manlalakbay.

sal·ték

png |[ Ilk ]
1:
sitsit ng butikî
2:

sal·tér·yo

png |[ Esp salterio ]
:
aklat ng salmo.

sal·tík

png
:
kasangkapang ginagamit para maghagis ng bató, karaniwang binubuo ng sapád na katad na may mahabàng talì sa magkabilâng tainga at pinaiikot nang mabilis bago pawalan ang isang talì, gaya ng ginamit ni David nang patayin si Goliat : BALÁTIK3, HABYÓG2, LABTÍK1, LAGPITÁW, LAMBANOG3, LAMBARÓK, LAMBUYÓG, LIMBANÓG, PALLATÍBONG, PAMÁKA1, SLINGSHOT

sál·to

pnr |[ Esp ]

saltpeter (solt·pí·ter)

png |Kem |[ Ing ]

salty (sól·ti)

pnr |[ Ing ]